09 بهمن 1401 ساعت 16:56

بسمه تعالی

باسلام

سامانه پیامکی10005549جهت دریافت شکایات وگزارشهای مردمی در خصوص امور مرتبط با بخش بهداشت درمان وآموزش پزشکی در دانشکده علوم پزشکی سیرجان واحد  بازرسی وپاسخگویی به شکایات فعال می باشد.

نرم افزار ها و سامانه ها

 

Back to Top

Template Design:Dima Group